چیلر تراکمی آبی شرکت پویش تهویه (کمپرسور اسکرو) R407c water cooled water chiller - screw compressor

دسته بندی محصول:  قطعات و تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع

توقف تولید و فروش

سازنده چیلر،چیلر آبی،صنعتی،تاسیسات،تهویه مطبوع،خنک کاری،برج خنک کن،کمپرسور،اسکرو،کندانسور آبی،سرمایش

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,160,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  10
12,000 - 15,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
1,350,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,770,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  12
15,600 - 19,500 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  6
60,000 - 75,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کالای مسعود
حداقل سفارش  1
6,700,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  6
توقف تولید و فروش
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
1,900,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  10
17,520 - 21,900 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
2,030,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  10
64,800 - 81,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  6
45,600 - 57,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
4,900,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,750,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  6
50,400 - 63,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
1,350,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,350,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...