چیلر تراکمی آبی شرکت پویش تهویه (کمپرسور اسکرو) R22 water cooled water chiller - screw compressor

دسته بندی محصول:  قطعات و تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع

توقف تولید و فروش

سازنده چیلر،چیلر آبی،صنعتی،تاسیسات،تهویه مطبوع،خنک کاری،برج خنک کن،کمپرسور،اسکرو،کندانسور آبی،سرمایش

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,900,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,970,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  6
45,600 - 57,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
1,350,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,660,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
6,700,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
4,700,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,350,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
2,030,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  6
115,200 - 144,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  6
143,200 - 179,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,350,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  1
1,750,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  6
35,200 - 44,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1
5,600,000 تومان
نسیم پرداز (برنازی)
حداقل سفارش  3
517,320 - 574,800 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  10
12,000 - 15,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  12
12,800 - 16,000 تومان
بازرگانی نیک آراد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...