چوب ترمووود در نما

Thermo wood floor

دسته بندی محصول:  خدمات ساخت و ساز

توقف تولید و فروش

کشور فنلاند پس از سال ها تحقیقات و آزمایش در زمینه عمل آوری حرارتی چوب، به روش ترمووود (THERMOWOOD) دست یافت. ترموود یک زیبایی خاص و چشم گیری به نمای ساختمان شما و یا طراحی داخل منزل شما می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 1,000,000 تومان
مهندسین مشاور باران خاک و پی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  200 قطعه
450,000 - 630,000 تومان
حداقل سفارش  50 قطعه
1,500,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,300,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  100 قطعه
450,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  200 قطعه
520,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  50 قطعه
4,000,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  200 قطعه
320,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  200 قطعه
450,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  100 قطعه
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  100 قطعه
800,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  100 قطعه
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
800,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  200 قطعه
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  100 قطعه
850,000 - 1,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...