چشم شوی رومیزی گالوانیزه و استیل

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   3,500,000 - 7,500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
چشم شوی رومیزی گالوانیزه و استیل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
246,400 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
427,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
450,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
567,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
7,450 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,668,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
360,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
2,800,000 تومان
لقمان پژوهش بهینه
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
110,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
2,450 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,200,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,850,000 - 19,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,050,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,550,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,550,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,200,000 - 14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,100,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 9,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,100,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 38,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,550,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,100,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,700,000 - 9,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...