چسب آهو محصولی یک جزئی، مایع و شفاف، بر پایه رزینهای وینیلی می باشد، که هیچ خوردگی در سطوح مورد استفاده ایجاد نکرده و قابلیت استفاده در مصارف مختلفی از جمله چسباندن کاغذ، مقوا، کاردستی و یا در ماکت سازی و چسباندن قطعات یونولیت را دارد.