چسب صنعتی کمت Kemet

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

توقف تولید و فروش

چسب صنعتی کمت Kemet کمپانی Devcon از بزرگترین شرکت های عرضه ی انواع چسب است که محصولات این شرکت توسط شرکت قداست خلیج فارس در ایران توزیع می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  60 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
240,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
160,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 کارتون
59,700 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  12 کارتون
170,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتون
330,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتون
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتون
145,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتون
150,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
80,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  120 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
140,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 کارتون
15,000 تومان
آریان کهن


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...