چسب صنعتی پرمتکس Permatex

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

توقف تولید و فروش

چسب صنعتی پرمتکس Permatex کمپانی Devcon از بزرگترین شرکت های عرضه ی انواع چسب است که محصولات این شرکت توسط شرکت قداست خلیج فارس در ایران توزیع می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
38,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
58,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتون
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 کارتون
59,700 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  12 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
260,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  120 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
140,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتون
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتون
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتون
150,000 تومان
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...