چسب حرارتی واشر درزگیر اتاق خودرو 4100

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

توقف تولید و فروش

چسب حرارتی واشر درزگیر اتاق خودرو 4100 چسب گرانول لبه چسبان دما بالا جهت تولید واشر درزگیر اتاق خودرو دمای استفاده 170 درجه این محصول توسط شرکت امید خاورمیانه ارائه می گردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 بسته
145,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 بسته
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  24 بسته
150,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  120 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 بسته
260,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 بسته
240,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  12 بسته
230,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 بسته
15,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 بسته
135,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 بسته
28,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 بسته
59,700 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  12 بسته
330,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  60 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...