چسب تانگیت هنکل آلمان

Tangit 250gr

دسته بندی محصول:  چسب و درزگیر

قیمت:   22,500 - 25,500 تومان / کارتن

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
چسب تانگیت محصول هنکل آلمان با فرمولاسیون جدید و بدون تلوئن


محصولات مشابه

حداقل سفارش  60 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتن
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتن
40,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  24 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتن
6,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتن
130,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتن
38,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1000 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتن
140,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  12 کارتن
135,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 کارتن
15,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
2,200 - 2,400 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
230,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
45,000 - 51,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
185,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
23,500 - 26,400 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
39,600 - 44,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
65,000 - 73,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
360,000 - 390,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
88,000 - 98,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
103,000 - 115,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
12,900 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
167,000 - 183,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
17,600 - 19,300 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
26,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
35,000 - 39,200 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
12,800 - 14,400 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
26,500 - 29,700 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
590,000 - 620,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
8,900 - 10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...