چربی گیر پلی اتیلنی افقی

دسته بندی محصول:  مدیریت فاضلاب

توقف تولید و فروش

دربرخی موارد مقدار چربی و روغن ها آنچنان بالاست که استقرار یک سیستم حذف روغن وچربی ها ضرورت پیدا می نماید. امروزه در اغلب موارد از چربیگیر برای حذف چربی و روغن ها از فاضلاب استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 200,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
30,000 - 40,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 300,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1
12,000,000 - 180,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آب گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
انرژیسازان
حداقل سفارش  1
8,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 180,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
560,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...