چراغ های خیابانی لاله شرکت سبلان تبریز

دسته بندی محصول:  چراغ روشنایی خیابانی

توقف تولید و فروش

چراغ های خیابانی لاله شرکت سبلان تبریز قابلیت بازشدن سریع سر لاله. نمایان بودن در شب کاملاً نورانی به رنگ لاله .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
آتیه ساز برق آرین
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
مهندسی روئین نور آریا
حداقل سفارش  1 جفت
1,000,000 - 3,000,000 تومان
مهندسی تام تال
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
اروند تبدیل انرژی
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
صنایع روشنایی حسام صنعت شرق
حداقل سفارش  1 جفت
470,000 تومان
صنایع روشنایی بنیاد
حداقل سفارش  5 جفت
2,000,000 - 3,000,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
آتیه ساز برق آرین
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
صنایع روشنایی حسام صنعت شرق
حداقل سفارش  1 جفت
15,000 - 130,000 تومان
آتیه ساز برق آرین
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
اروند تبدیل انرژی
حداقل سفارش  5 جفت
3,500,000 - 4,800,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 جفت
30,000 - 34,000 تومان
آتیه ساز برق آرین
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
اروند تبدیل انرژی
حداقل سفارش  10 جفت
توقف تولید و فروش
اروند تبدیل انرژی
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
اروند تبدیل انرژی
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
صنایع روشنایی حسام صنعت شرق


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جفت
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...