چاپ قبض 10*20 سانتیمتری تحریر 80 گرم

sales factor

دسته بندی محصول:  سایر خدمات چاپ

توقف تولید و فروش

قبض 10*20 سانتیمتری با پرفراژ از جنس تحریر 80 گرم یا گلاسه 135 گرمی می‌باشد و در تیراژهای 3000 تا 15000 موجود می‌باشد. شما حق انتخاب چاپ تک رنگ یا چهار رنگ را دارید.(یک سوم فاکتور A4)


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مستر چاپ
حداقل سفارش  10 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 بسته
10,000 - 180,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
12,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
جهان پرچم نشان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 بسته
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  1000 بسته
1,026,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
1,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
11,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 بسته
145,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 تومان
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
8,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
24,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...