چاپ رول به صورت متالایز

دسته بندی محصول:  سایر خدمات چاپ

توقف تولید و فروش

هزینه چاپ رول با توجه به ابعاد ، جنس کاغذ ، تیراژ و تعداد رنگ محاسبه می گردد. چاپ رول به صورت متالایز با ضخامت 30 میکرون به بالا به صورت 1 یا چند لایه رول با قابلیت لمینت کردن می باشد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1000 قطعه
5,000,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  100 قطعه
12,000,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 قطعه
500,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  100 قطعه
850,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 قطعه
4,250,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  100 قطعه
830,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 قطعه
44,244,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 قطعه
توقف تولید و فروش
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 قطعه
1,030,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1000 قطعه
7,500,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
جهان پرچم نشان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...