پی اچ متر پرتابل مدل 913 متروم سوییس

913ph/ Conductometer methrom

دسته بندی محصول:  پی اچ متر ( PH Meter )

قیمت:   4,300,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پی اچ متر پرتابل مدل 913 متروم سوییس 913ph/ Conductometer methromپی اچ متر پرتابل مدل 913 متروم سوییس توسط این شرکت ارائه میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
29,000,000 - 38,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,000,000 - 16,500,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,000,000 - 38,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,500,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
27,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
396,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
248,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
278,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
295,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
335,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
255,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
216,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
375,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
328,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
284,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
495,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
270,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
560,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
335,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...