پی ال سی (PLC) سری اف بی اس (FBS) فتک

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

انتخاب پی ال سی فتک یک انتخاب هوشمندانه در پرژه های اتوماسیون است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
790,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
1,045,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
495,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
790,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
321,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
321,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 20,000,000 تومان
گروه توسعه پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ ( پناپ )
حداقل سفارش  1 عدد
780,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
805,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
321,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
321,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
342,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
302,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
790,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
172,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
818,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
818,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
62,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
1,045,000 تومان
پویا صنعت ماهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...