پی.ال.سی دلتا PLC DVP-SX2

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

پی.ال.سی دلتا PLC DVP-SX2 ساخته شده در 4 ورودی آنالوگ / 2 خروجی آنالوگ با عملکرد کارآمد کنترل PID بالا با PID خودکار دستورالعمل تنظیم جدیدو 4 ظرفیت برنامه گام های 16Kو ثبت داده ها 10K کلمات

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
520,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
6,400,000 - 6,600,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 قطعه
302,000 - 900,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
321,000 - 900,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,400,000 - 8,500,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 قطعه
342,000 - 8,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
14,100,000 - 14,300,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 قطعه
980,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
3,350,000 - 3,450,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 قطعه
4,800,000 - 4,950,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 قطعه
930,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
1,300,000 - 1,400,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 قطعه
321,000 - 610,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
1,600,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 تومان
پویا صنعت ماهر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...