پیریدوکسین هیدروکلوراید محصول زیگما

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پیریدوکسین یا ویتامین B6 محصول سیگما با خلوص 98% با تضمین اصالت کالا و بچ قابل استعلام

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
239,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 گرم
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
495,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
174,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 گرم
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 گرم
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
1,100,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
1,200,000 - 1,550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...