پیریدوکسین هیدروکلراید محصول سیگما آلدریچ

Pyridoxine hydrochloride by Sigma Aldrich

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

P9755 Sigma-AldrichPyridoxine hydrochloride≥98% (HPLC)Synonym: Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
600,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
298,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
485,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 1,101,200,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
410,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 بسته
2,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...