پکینگ گرافیتی | کیمیا صنعت

Graphite Packing | Kimia Sanat

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

قیمت:   50,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پکینگ گرافیتی | کیمیا صنعت شامل تار و پودهای بافته شده از الیاف نسوز گرافیت است، که موجب شده برای پکینگ گرافیتی، اسامی دیگر مانند پکینگ گرافیت خالص، پکینگ آزبست گرافیت بکار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 متر
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
60,000 - 120,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 متر
30,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
6,000 - 260,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
600,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
4,000 - 10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
30,000 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
47,000 - 76,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  100 متر
65,000 - 130,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
20,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
23,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
600 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 متر
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  100 متر
21,000 - 35,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
1,500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 متر
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
8,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
11,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
300,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...