پکیج کانکتور 40 پین خانواده Revos HD مدل RHD

دسته بندی محصول:  سایر کانکتور ها و سر سیم ها

قیمت:   10,000 - 50,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پکیج کانکتور 40 پین خانواده Revos HD مدل RHD توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (73.710.4058.0) سوکت مادگی (73.700.4058.0) پوسته هود سیار(71.350.1635.1) پوسته ثابت (71.320.1628.0)


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
آژند کاوش ساعی
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 - 35,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
494,820 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 - 360,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
378,530 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 - 550,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
840,500 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 - 700,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
10,000 - 50,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 - 350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 - 350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 - 350,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
1,010,500 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 - 400,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 بسته
920,220 تومان
شایراد صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
480,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
54,700 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
58,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,100,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
400,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 - 1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,250,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
322,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 - 360,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...