پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی DB04 - از 25 تا 350 متر مکعب در روز

دسته بندی محصول:  مدیریت فاضلاب

توقف تولید و فروش

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی این محصولات به منظور استفاده مجدد از پساب مطابق با استانداردهای محیط زیست به اقتصادی ترین شیوه ممکن، با اشغال کمترین فضا و بدون انتشار بو طراحی و اجرا می گردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,700,000 - 2,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  5 دستگاه
750,000 - 900,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  10 دستگاه
560,000 - 840,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آب گستر
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 750,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 - 40,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 110,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  5 دستگاه
1,100,000 - 1,790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تدبیر نوین سازان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,800,000 - 2,900,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی آردا زیست
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,500,000 تومان
انرژیسازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...