پپتون واتر مرک کد 107228-Buffered Peptone Water

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
محیط کشت پپتون واتر مرک با کد 107228 acc. ISO 6579, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP GranuCult™

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
147,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
189,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
147,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
188,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
184,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
114,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
153,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
520,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
195,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
125,412 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  50 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  250 بسته
44 تومان


در حال ارسال اطلاعات...