پوشش های ضد حریق PT2910IT

Wood Fire Retardant PT2910IT

دسته بندی محصول:  سایر مواد ضد آتش

توقف تولید و فروش

پوشش ضد حریق چوب با کاتالیست (سیلر) PT2910ITکد کاتالیست CP015ITبر پایه پلی اورتانهر واحد 7.5 لیتر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  60 ليتر
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100 ليتر
160,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 ليتر
7,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100 ليتر
7,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
نگین طلایی یاران
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
نگین طلایی یاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...