پوشش نانو ضدآب آجر

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

توقف تولید و فروش

پوشش نانو ضدآب آجر محاظ مناسب در برابر نفوذ آب و رطوبت به آجر و جلوگیری از شوره و تغییر شکل متریال در برابر رطوبت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 ليتر
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 ليتر
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 ليتر
11,500 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 - 1,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 ليتر
65,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  25 ليتر
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  16 ليتر
39,500 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 ليتر
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
700,000 - 1,500,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 ليتر
500,000 - 2,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,000 - 100,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  20 ليتر
90,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 - 200,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
10,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
1,000 - 100,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,000 - 62,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 ليتر
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 ليتر
40,000 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...