پوشش امولسیونی شیمی ساختمان

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

توقف تولید و فروش

فاقد حلال های نفتی و غیر قابل اشتعال چسبندگی زیاد به سطوح فلزی و بتنی مقاوم در برابر نمکهای،یون کلر و سولفات ها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 100,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  200 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 عدد
120,000 - 150,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  16 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...