پودر 4-نیتروبنزآلدئید 99 درصد مرک 4-Nitrobenzaldehyde

Nitrobenzaldehyde

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   800,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پودر 4-نیتروبنزآلدئید 99 درصد مرک 4-Nitrobenzaldehyde خرید و فروش و واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی از معتبرترین برند های دنیا مرک سیگما آلدریچ و فلوکا و اکروس و آلفا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
242,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
294,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
236,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
378,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
266,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  5 گرم
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  500 گرم
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  500 گرم
1,200,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,100,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
900,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 گرم
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 گرم
750,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...