پودر کلر(هیدروکلرید کلسیم)

(CHLORINE(CHLORE

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

توقف تولید و فروش

پودر کلر در هر مقداری برای تمامی مشتریان در شرکت اکسین شیمی با قیمت بسیار مناسب عرضه میگردد شرکت اکسین شیمی پودر کلر را در کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد کاربرد این محصول در گند زدایی استخر هااست

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
22,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
45,000 - 47,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
89,436 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
17,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...