پودر کلر(هیدروکلرید کلسیم)

(CHLORINE(CHLORE

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

توقف تولید و فروش

پودر کلر در هر مقداری برای تمامی مشتریان در شرکت اکسین شیمی با قیمت بسیار مناسب عرضه میگردد شرکت اکسین شیمی پودر کلر را در کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد کاربرد این محصول در گند زدایی استخر هااست

محصولات مشابه

حداقل سفارش  4 کیلوگرم
58,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
19,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
45,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  16 کیلوگرم
17,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
35,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
14,200 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
163,308 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
89,436 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
60,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
47,874 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
89,436 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,776 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...