پودر ضد خوردگی آنتی کروژن اینهیبیتور

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پودر ضد خوردگی آنتی کروژن اینهیبیتور (anti corrosion inhibitor) قابل استفاده در سیستم های آبی فرایندهای نفت و گاز جهت حفاظت از خوردگی در انواع گسترده ای از شرایط از جمله دمای بالا میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  50 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
109,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
160,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 ليتر
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
113,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 ليتر
43,000 - 48,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 ليتر
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 ليتر
130,000 - 150,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 ليتر
139,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 ليتر
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
121,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 ليتر
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...