پمپ بویلر فید پمیران

Peiran Pump Boiler Feed

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,500,000 - 3,500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
بویلر فید پمپ پمیران ساخت ایران توسط تاسیسات سناتور به مصرف کننده های گرامی ارائه می شود. به عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار در نیروگاه‌ ها و سایر صنایع


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
38,088,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
67,291,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
6,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
6,400,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
12,949,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
18,040,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
29,510,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
5,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
4,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
10,070,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 1,200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...