پمپ پی بی 4 پمپیران

Pumps PB4 Pumps

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,500,000 - 4,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ پی بی 4 پمپیران ساخت ایران توسط تاسیسات سناتور به مصرف کننده های گرامی ارائه می شود. این پمپ برای، تامین آب مورد نیاز بویلر، تامین آب پر فشار برای پرس های هیدرولیکی، سیستم های آتش استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
42,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
11,650,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
11,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
168,216,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
5,856,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
56,868,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  2
180,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
86,316,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
6,587,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
22,850,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
8,500,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1
58,014,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
2,040,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...