پمپ پیستونی 200 بار اسنلس استیل(آّب شور)

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ پیستونی 200 بار استنلس استیل(آّب شور) این مدل پمپهای آب شور با فشار کاری و آبدهی مختلف به شرح ذیل در دسترس شما می باشند: 200 بار دبی 20/27 و 34 لیتر 150 بار دبی 42 لیتر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
166,524,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
9,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
79,896,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
36,320,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
50,628,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
3,800,000 - 4,000,000 تومان
چین لودر
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 2,800,000 تومان
چین لودر
حداقل سفارش  1
18,113,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
10,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
47,177,500 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...