پمپ پیستونی فشار قوی رکسروت A2FO107

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   35,000,000 - 45,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت A2FO107 با حداکثر فشار کاری 350 بار و دبی 107 سی سی بر دور

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
12,055,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,107,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
24,832,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
61,941,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,810,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,154,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,119,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,291,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,484,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
34,326,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,717,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,215,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,128,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
37,802,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,025,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,185,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 3,000,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,195,800 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...