پمپ پنتاکس ایتالیا مدل PM45

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ پنتاکس ایتالیا PM45 با قدرت نیم اسب ، مناسب برای یک الی دو واحد جهت آبرسانی مورد تایید میباشد و از جمله محصولات پر فروش بازار میباشد, نمودار خطی پمپ در توضیحات کامل دستگاه قابل مشاهده میباشد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
21,864,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,153,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
29,570,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,950,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
155,688,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,804,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,780,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,508,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,470,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,492,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,348,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
69,910,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
94,116,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,552,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,808,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,308,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,480,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
725,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
64,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
72,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...