پمپ پره ای دبی متغیر رکسروت (Rexroth)

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ پره ای دبی متغیر رکسروت (Rexroth) ،پمپ پره ای دبی متغیر رکسروت آلمان در دبی ها و فشارهای مختلف ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
20,880,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,210,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
36,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
36,450,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,410,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
4,470,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
15,610,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
24,120,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
46,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
18,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,180,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
47,010,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
85,910,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
42,190,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 45,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...