پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت A4VSO

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت Rexroth A4VSO با فشار کاری 350 بار و با داشتن طراحی صفحه زاویه گیر ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
21,780,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,170,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
42,650,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
35,830,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
42,690,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,470,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,680,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
11,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
57,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
11,140,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
17,470,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,070,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
19,950,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...