پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت A4VSO

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ هیدرولیک پیستونی رکسروت Rexroth A4VSO با فشار کاری 350 بار و با داشتن طراحی صفحه زاویه گیر ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
23,280,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
78,360,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
28,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
33,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
63,833,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
100,116,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
31,490,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
107,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
28,330,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
1,750,000 - 1,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...