پمپ دنده ای رکسروت (Rexroth)

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ دنده ای رکسروت (Rexroth) آلمان در دبی های متنوع و با تحمل فشار 250 بار ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
23,450,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
4,510,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
40,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
91,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
58,760,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
26,940,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
138,320,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,840,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,080,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,410,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
81,830,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,370,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
131,850,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
39,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
16,190,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,830,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 45,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...