پمپ دنده ای رکسروت (Rexroth)

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   6,400,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ دنده ای رکسروت (Rexroth) آلمان در دبی های متنوع و با تحمل فشار 250 بار ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
69,280,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
35,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
51,756,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,760,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
23,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
13,153,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
47,674,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
15,695,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,276,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
38,088,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
97,078,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
42,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
5,270,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
40,320,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,640,500 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...