پمپ دنده ای رکسروت (Rexroth)

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ دنده ای رکسروت (Rexroth) آلمان در دبی های متنوع و با تحمل فشار 250 بار ارائه توسط شرکت سپهر هیدرولیک آسیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
41,052,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,079,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
86,219,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,156,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
96,513,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,272,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
14,701,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
23,244,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
57,770,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
10,560,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
30,171,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
161,364,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
22,390,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
14,475,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
58,150,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...