پمپ دنده ای تیپ یک ZBF شش لیتر

type 1 hydraulic ZBF gear pump

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

مپ دنده ای تیپ یک ZBF شش لیتر ساخت کشور چین مورد مصرف در بالابرهای هیدرولیکی و مصارف صنعتی سبک می باشد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
79,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
89,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
105,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
246,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
60,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
78,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
47,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
44,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
79,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
81,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
234,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
248,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
243,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,100,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...