پمپ آب سیرکولاتور تکفاز 2HV آزاد البرز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

سیرکولاتور آزاد البرز الکترو پمپ کوپله شده با کوپلینگ و واسط 2HV جهت به گردش درآوردن آب گرم یا سرد در تاسیسات و سیستمهای حرارت مرکزی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
40,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
34,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
34,940,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,030,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
26,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
16,848,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
34,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
13,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,350,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
13,380,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
20,530,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
9,989,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,520,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
22,390,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
28,550,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
58,880,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
465,000 - 1,030,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...