پمپ آب سیرکولاتور تکفاز 1.1/2AA آزاد البرز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ آب سیرکولاتور تکفاز 1.1/2AA آزاد البرز خطی که وظیفه سیرکوله کردن آب در حلقه سیستم لوله کشی را داراست، قادر به پمپاژ کردن آب تا دمای 130 درجه سانتیگراد می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
11,040,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
16,680,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
77,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
94,208,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
19,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
8,746,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
12,680,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
11,571,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
5,532,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
21,396,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
33,888,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
46,840,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
26,772,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
22,170,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
48,948,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
27,651,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
11,695,500 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
465,000 - 1,030,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...