پمپ آب سیرکولاتور اتاترم سه فاز 16_50 آزاد البرز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

پمپ آب سیرکولاتور اتاترم سه فاز 16_50 آزاد البرز کوپله مستقیم جهت سیرکوله کردن آب داغ در سیستم های تاسیساتی، تهویه مطبوع، حرارت مرکزی می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
30,150,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
18,672,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
40,917,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
22,972,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,135,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
53,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
16,848,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
6,836,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
67,438,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
19,032,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
89,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
65,620,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
44,307,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
55,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
31,447,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
25,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 قطعه
23,352,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
1,190,000 - 2,030,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
465,000 - 1,030,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...