پلی اکریل آمید ( PAM ) - پلی الکترولیت

PAM -poly acryl amide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   48,000 - 60,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پلی اکریل آمید / پلی الکترولیت به عنوان ماده کمک منعقد کننده در تصفیه آب و فاضلاب شناخته می شود. شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده پلی اکریل آمید کاتیونی و آنیونی می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
117,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
155,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
168,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,300,000 - 1,800,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
32,000 - 40,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
111,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,900 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
34,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
80,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
25,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 - 36,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46,000 - 47,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  40 کیلوگرم
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 - 165,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,900,000 - 2,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...