پلی اکریل آمید ( PAM ) - پلی الکترولیت

PAM -poly acryl amide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   62,000 - 83,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پلی اکریل آمید / پلی الکترولیت به عنوان ماده کمک منعقد کننده در تصفیه آب و فاضلاب شناخته می شود. شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده پلی اکریل آمید کاتیونی و آنیونی می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
430,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
147,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
181,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,390,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,400,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
203,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
110,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,700,000 - 1,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,200 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
92,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
73,000 - 76,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,500 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
49,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
82,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  40 کیلوگرم
3,500 - 8,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,700,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 - 160,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...