پلی ایزوبوتیلن سیگما 181455

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پلی ایزوبوتیلن سیگما محصولی از سیگما با فرمول مولکولی [CH2C(CH3)2]n، توسط شرکت مینا تجهیزآریا ارائه می شود.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
116,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
151,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
159,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
120,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
135,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
126,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
157,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
120,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
185,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
150,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
173,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
121,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
450 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...