پلی آمید 6، الیاف دار مشکی ،l BADA محصول آلمان

دسته بندی محصول:  پلی آمید

توقف تولید و فروش

پلی آمید 6، الیاف دار مشکی ،l BADA محصول آلمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50
120,000 - 130,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیشگام فناوران آرکا
حداقل سفارش  1
50,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25
50,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25
50,000 - 110,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25
50,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
50,000 - 90,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
70,000 - 100,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1
80,000 - 95,000 تومان
ویانا پلیمر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
80,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
50,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  25
65,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
40,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
75,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  25
30,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
40,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 - 90,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...