پلی آمید ساده و الیافدار

(polamide (nylon

دسته بندی محصول:  پلی آمید

قیمت:   120,000 - 130,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پلی آمیدها پلیمرهایی نیمه کریستالی از گروه تروموپلاست ها هستند، که در ساختار زنجیر پلیمری آن ها گروه آمیدی با گروه عاملی کربونیل پیوند دارد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 65,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 90,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
45,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 65,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
40,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 750,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 120,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
10,000 - 12,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
18,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
100,000 - 105,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
29,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
32,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
42,000 - 43,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...