پلی آمید ساده و الیافدار

(polamide (nylon

دسته بندی محصول:  پلی آمید

قیمت:   60,000 - 70,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پلی آمیدها پلیمرهایی نیمه کریستالی از گروه تروموپلاست ها هستند، که در ساختار زنجیر پلیمری آن ها گروه آمیدی با گروه عاملی کربونیل پیوند دارد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60,000 - 90,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 100,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
45,000 - 65,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 120,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
45,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 100,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 110,000 تومان
ویانا پلیمر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,400 - 11,400 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
20,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
6,300 - 7,300 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
4,500 - 5,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
62,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
35,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
2,500 - 3,500 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
8,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
23,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
45,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
20,000 - 24,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
32,000 - 35,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...