پلی آمید ساده و الیافدار

(polamide (nylon

دسته بندی محصول:  پلی آمید

قیمت:   100,000 - 130,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پلی آمیدها پلیمرهایی نیمه کریستالی از گروه تروموپلاست ها هستند، که در ساختار زنجیر پلیمری آن ها گروه آمیدی با گروه عاملی کربونیل پیوند دارد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
13,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
88,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
33,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
25,000 - 28,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
47,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
74,000 - 79,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
6,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
112,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
27,000 - 32,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
20,000 - 23,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
40,000 - 42,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
38,000 - 42,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
90,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
47,000 - 49,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...