پلی آلومینیوم کلراید (پک)

Polyaluminium Chloride

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   12,500 - 15,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پلی آلومینیوم کلراید (پک) صنعتی و آشامیدنی جهت تصفیه فاضلاب و پساب به عنوان منعقد کننده مورد استفاده قرار می گیرد - شرکت شیمیایی بوعلی سینا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
193,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
187,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
124,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
127,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
118,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
143,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
32,000 - 38,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
22,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
128,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
137,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
34,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,900 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
80,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 - 36,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
25,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46,000 - 47,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
48,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  40 کیلوگرم
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 - 165,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,900,000 - 2,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...