پلیت 96 خانه U شکل

plate 96 well u

دسته بندی محصول:  پتری دیش (ظرف کشت میکروب)

توقف تولید و فروش

پلیت 96 خانه U شکل استریل محصول کمپانی cartel

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  650 کارتن
1,650,000 تومان
دانش افزار نفیس ایلیا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  20 کارتن
توقف تولید و فروش
تجهیزات آزمایشگاهی پویش گستران طب
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...