پلاستیک جادویی ینلیک

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

توقف تولید و فروش

پلاستیک جادویی ینلیک بر پایه گیاه آلوورا . این محصول ماندگاری مواد غذایی، نان سبزیجات و ... را به مدت 3 تا 5 برابر افزایش می دهد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کشت افزا
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کشت افزا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کشت افزا
حداقل سفارش  1 بسته
1 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
7,000 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کشت افزا
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 بسته
1,044 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...