پلاتر اچ پی HP DesignJet Z6200 44-in

دسته بندی محصول:  چاپگر (پرینتر)

توقف تولید و فروش

پلاتر اچ پی CQ109A / HP DesignJet Z6200 44-in

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
6,500,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 عدد
20,500,000 - 22,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
9,300,000 - 15,450,000 تومان
نگاشت اندیشان پویا (NAP Co)
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
شینا صنعت پارس
حداقل سفارش  1 عدد
15,750,000 تومان
واریان خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 عدد
13,600,000 تومان
واریان خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 عدد
6,250,000 تومان
واریان خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
21,500,000 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 عدد
10,500,000 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
48,500,000 تومان
واریان خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
37,500,000 تومان
واریان خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
14,200,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
واریان خاورمیانه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...