پست کیوسک فشار متوسط

MV Substation

دسته بندی محصول:  تابلو برق

قیمت:   150,000,000 - 1,200,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
این پست ها در مواردی که نیاز به نصب تجهیزات فشار متوسط در فضای باز وجود دارد کاربرد وسیعی دارند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 110,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 110,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 110,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 110,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 99,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,500,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 - 60,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
84,100,000 - 98,100,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 250,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 300,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...