پسته کله قوچی خام 300 گرمی

300g crude pistachio

دسته بندی محصول:  پسته

قیمت:   60,480 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پسته خام درجه یک کله قوچی 300 گرمی ،این محصول تولید مزرعه امیرزاده عاری از سموم آفت کش های شیمیایی می باشد. پسته به سلامت قلب کمک می‌کند، بیماری دیابت را کنترل می‌کند،سیستم عصبی را تقویت می‌کند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  50 بسته
توقف تولید و فروش
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  10000 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  50 بسته
توقف تولید و فروش
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  50 بسته
توقف تولید و فروش
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  50 بسته
توقف تولید و فروش
گوهر ناب سارا
حداقل سفارش  1 بسته
644,160 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
68,040 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
410,400 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
92,880 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
41,040 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
97,200 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
58,320 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
430,920 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
108,000 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
90,240 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
56,160 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
280,440 تومان
مزرعه امیرزاده
حداقل سفارش  1 بسته
92,880 تومان
مزرعه امیرزاده


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
72,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
68,760 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
249,240 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
22,680 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
92,880 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
56,160 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
75,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
54,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
90,240 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
68,040 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
430,920 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
92,880 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
25,920 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,440 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
13,560 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
108,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...